Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykehus i Drammen

Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i lån i 2017 og en samlet låneramme på 8,5 milliarder 2017-kroner til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70 prosent av anslått kostnadsramme.

Lånet skal utbetales i perioden 2017–2024.

Les mer i pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet