Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykepenger

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til sykepenger i 2017 med 660 millioner kroner.

Nedjusteringen skyldes at det trygdefinansierte sykefraværet ble redusert med 3 prosent fra 2015 til 2016, mot en antatt reduksjon på 2 prosent i saldert budsjett. Et lavere inngangsnivå fra 2016 medfører lavere utgifter på posten enn anslått i saldert budsjett. Videre er anslaget for vekst i sykepengegrunnlaget (lønnsvekst), og anslaget for sysselsettingsvekst, nedjustert.

Det anslås fortsatt nullvekst i sykefraværet for arbeidstakere fra 2016 til 2017.