Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsetting av sjøfolk - tilskudd

Regjeringen foreslår å oppheve begrensningen for maksimalt tilskudd per sysselsatt om bord på skip i spesialiserte segmenter i internasjonal fart i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Endringen gjelder fra 1. juli 2017. Dette innebærer at bevilgningen i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk vil øke med 27 millioner kroner for andre halvår 2017.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.