Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsettingsandel

Sysselsettingsandelen er sysselsatte i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder eller i en gitt aldersgruppe.

I AKU-undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå falt sysselsettingsandelen fra 68,0 prosent i 2015 til 67,3 prosent i 2016. Andelen ligger høyt i Norge sammenlignet med andre land.

Se omtale i Revidert budsjett 2017, avsnitt 2.1 og boks 2.2.