Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tannbehandling – kontroll av refusjonskrav

Gjennomførte kontroller har vist til dels store feil i refusjonskrav fra tannleger. Regjeringen ønsker derfor bedre kontroll med refusjonskrav fra tannleger.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til HELFO med 1,5 millioner kroner for å styrke deres kontrollfunksjon rettet mot tannlegenes krav om refusjon fra folketrygden.

Inndekning av utgiftene skjer ved nedjustering av enkelte takster for tannbehandling.

Se Tannbehandling – endring av takster