Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uføretrygd

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til uføretrygd i 2017 med 1,2 milliarder kroner.

Nedjusteringen skyldes at anslaget for gjennomsnittlig utbetaling per mottager er nedjustert, hovedsakelig som følge av redusert anslag for gjennomsnittlig grunnbeløp i 2017, sammenlignet med det som ble lagt til grunn i saldert budsjett.

I tillegg anslås gjennomsnittlig antall mottagere i 2017 til om lag 321 400, en reduksjon på 1 400 mottagere sammenlignet med saldert budsjett, hovedsakelig som følge av lavere overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd i andre halvdel av 2016 og så langt i 2017.