Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ungdomsinnsats – arbeidssøkere under 30 år

Regjeringen vil at flere unge skal raskere ut i arbeid og utdanning.

Regjeringen har iverksatt en ny ungdomsinnsats fra 1.1. 2017 som erstatter de tidligere ordningene med ungdomsgarantier. Først ut er de mest utsatte fylkene på Sør- og Vestlandet.

Den nye ungdomsinnsatsen skal gi et styrket arbeidsrettet tilbud til arbeidssøkere under 30 år som etter åtte ukers ledighet står uten tilbud om arbeid, utdanning eller annen aktivitet.

Gjennom innsatsen skal unge ledige raskere få oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten for å komme i arbeid, eller fullføre utdanning. I saldert budsjett ble bevilgningen styrket med 30 millioner kroner til denne innsatsen.

Regjeringen foreslår at ungdomsinnsatsen styrkes i revidert nasjonalbudsjett 2017 med ytterligere 32,5 millioner kroner til oppfølgingsressurser i Arbeids- og velferdsetaten i 2. halvår 2017.

Midlene skal brukes til en landsomfattende styrking av etatens oppfølging av unge.

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.