Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Universitets- og høyskolebygg

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til opp­gradering og re­habilitering av bygget til Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Det vil gi bedre arbeids­forhold for de som forsker på klima.

Regjeringen foreslår å bruke om lag 25 millioner kroner på forprosjekt for rehabiliteringen av hovedbygningen til Norges handelshøyskole.