Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Veibruksavgift på naturgass brukt som supplement til biogass

På bakgrunn av anmodningsvedtak fra Stortinget har Finansdepartementet, i samråd med andre berørte departementer, satt i gang prosessen med å notifisere EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om en overgangsordning for veibruksavgift på naturgass brukt som supplement til biogass.

Departementet vil komme tilbake til saken i 2018-budsjettet.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) kapittel 12