Revidert budsjett 2018

Hovedlinjene i budsjettet for 2018 fastholdes.
– Budsjettet regjeringen fikk vedtatt for 2018 treffer godt. I revidert budsjett viderefører vi derfor hovedlinjene, slik at de gode tidene kan fortsette. Det handler om at Norge skal være et godt land å bo i, både nå og i fremtiden.

_______________________

Budsjettavtale
Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet ble enige 31. mai om budsjettavtale om Revidert nasjonalbudsjett 2018. Les mer i avtalen (pdf). Enighet om verbaler og merknader (pdf). Det reviderte budsjettet ble vedtatt av Stortinget 15. juni.  

Pressemeldinger

Høyere vekst, lavere ledighet og et mer bærekraftig velferdssamfunn

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer godt situasjonen vi er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.

Avgiftslette for øl frå små bryggjeri

Regjeringen foreslår avgiftslette for øl frå småbryggjeri. – Forslaget vil stimulere til at fleire bryggjerigründerar sikrar og skapar arbeidsplassar rundt om i landet, seier finansminister Siv Jensen (FrP).

Betre skattereglar for naturalytingar i arbeidsforhold

Mange arbeidsgjevarar opplever skattereglane for naturalytingar som uklåre og delvis utdaterte. Regjeringa legg no fram endringar som vil klårgjere viktige delar av regelverket. Det vil verte enklare å gjere ting rett.

Budsjettspørsmål

BudsjettspørsmålFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser fra Stortinget og legger disse ut fortløpende her

Revidert budsjett på 1-2-3

Revidert budsjett på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslagene i revidert budsjett for 2018

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2018

Internasjonal handel

Internasjonal handelTemaartikkel om internasjonal handel

Produktiviteten vokser raskere

Produktiviteten vokser raskereTemaartikkel om produktiviteten i norsk økonomi

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.