Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  CO2-håndtering

  Publisert: 04.06.2018 14:26
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd antall plasser Publisert: 04.06.2018 11:27
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018

  TT-ordning

  Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Flomsikring av vei- og jernbaneprosjekter Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak – ubrukt bevilgning Publisert: 04.06.2018 11:11
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Drift, vedlikehold og investeringer riks- og fylkesveger pr. år 2013-2018 Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  OPS i samferdselssektoren Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Konsulentbruk i staten Publisert: 31.05.2018 15:22
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Tilskudd havner Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Bevilgningsbehov til Inter City-utbyggingen iht NTP 2018-2029 Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Vedlikeholdsetterslep på norske vegbruer Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 130 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  Årlige tall for produktivitetsvekst, reallønnsvekst og kapitalavkastningsrate i perioden 2013-2017

  Publisert: 31.05.2018 10:04
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - NAV Kontroll og NAV Innkreving Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 122 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Utviklingsbudsjettets andel av BNI Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Omfang av nedskalert utdanningstilbud ved innsatte i fengsler Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalingssaker Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kulturminneplaner i kommunene Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Provenyeffekten av å reversere kutt av studieplasser ved Politihøgskolen Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Den sirkulære avfallsøkonomien Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Klimasats Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Fastlegeordningen- brutto driftsutgifter til fastlegetjenesten Publisert: 31.05.2018 08:15
  Hva var de samlede brutto driftsutgifter til fastlegetjenesten per år i årene 2009-2017, hva er anslått beløp for 2018, og hva var veksten fra år til år i de samme årene og hvordan fordelt dette seg per fylke? Ber om at både driftstilskudd og det som utbetales via takstsystemet synliggjøres.

  Spørsmålet er forelagt Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt følgende svar:

  «De finnes ikke oversikt over samlede brutto driftsutgifter til fastlegetjenesten. Det finnes tall for basistilskudd (tilskudd per listeinnbygger) og refusjoner fra folketrygden. Refusjonene som er tatt med nedenfor er inkludert egenandeler der pasientene er fritatt betaling av egenandeler uavhengig av årsak (frikort, barn, svangerskap yrkesskade etc.) Utgifter kommunene har utover basistilskudd er ikke med. For eksempel lønnsutgifter og andre ytelser til fastlønnede fastleger og ytelser til selvstendig næringsdrivende fastleger. En del kommuner subsidierer husleie og utstyr til selvstendig næringsdrivende fastleger. Kommuner med mindre enn 5000 innbyggere betaler i tillegg utjevningstilskudd til fastleger hvis gjennomsnittlig listelengde i kommunen er under 1200.

  Refusjonsutgiftene omfatter alle fastleger, både selvstendig næringsdrivende, fastlønnede og fastlønnede turnusleger. Vi har ikke tall for 2018.

  Tabellen nedenfor viser aggregerte tall for basistilskudd, refusjoner, summen av disse samt årlig økning av totalen.

  ÅrBasistilskuddRefusjonerSUMØkning
  20091 720 694 9233 211 461 6794 932 156 602
  20101 800 714 5883 418 462 7985 219 177 3865,8 %
  20111 895 890 5933 732 454 2005 628 344 7937,8 %
  20121 971 479 2704 012 379 7055 983 858 9756,3 %
  20132 050 020 6384 287 262 0856 337 282 7235,9 %
  20142 128 976 9184 535 869 9686 664 846 8865,2 %
  20152 202 936 5384 763 857 2426 966 793 7804,5 %
  20162 281 719 7334 991 129 4957 272 849 2284,4 %
  20172 360 556 2355 127 104 2887 487 660 5233,0 %

  Tabellen nedenfor viser samme tall fylkesvis. Fordelingen på fylke er gjort ut fra fastlegenes fylke, ikke pasientens bostedsfylke.

  ÅRNAVNBasistilskuddREFUSJONSUMØkning
  2009Østfold 95 514 844 189 045 765 284 560 609
  2009Akershus 183 977 361 327 601 010 511 578 371
  2009Oslo 216 335 038 380 530 654 596 865 692
  2009Hedmark 66 684 684 136 751 818 203 436 502
  2009Oppland 65 466 303 141 324 383 206 790 686
  2009Buskerud 89 002 123 191 516 095 280 518 218
  2009Vestfold 81 750 441 166 806 953 248 557 394
  2009Telemark 59 437 525 113 667 354 173 104 879
  2009Aust-Agder 37 566 693 76 071 875 113 638 568
  2009Vest-Agder 61 507 589 130 099 084 191 606 673
  2009Rogaland 151 168 794 234 034 546 385 203 340
  2009Hordaland 169 312 962 281 644 768 450 957 730
  2009Sogn og Fjordane 37 717 347 76 774 200 114 491 547
  2009Møre og Romsdal 88 110 515 171 745 964 259 856 479
  2009Sør-Trøndelag 106 328 582 181 101 456 287 430 038
  2009Nord-Trøndelag 46 278 029 86 032 019 132 310 048
  2009Nordland 83 402 191 170 059 253 253 461 444
  2009Troms 56 171 570 106 430 017 162 601 587
  2009Finnmark 24 962 332 50 224 465 75 186 797
  Sum 1 720 694 923 3 211 461 679 4 932 156 602
  2010Østfold 99 776 878 208 192 303 307 969 181 8,2 %
  2010Akershus 193 009 608 354 968 756 547 978 364 7,1 %
  2010Oslo 228 032 636 406 276 508 634 309 144 6,3 %
  2010Hedmark 69 195 506 144 593 861 213 789 367 5,1 %
  2010Oppland 68 060 852 146 186 363 214 247 215 3,6 %
  2010Buskerud 93 053 286 197 602 546 290 655 832 3,6 %
  2010Vestfold 85 355 851 176 741 360 262 097 211 5,4 %
  2010Telemark 61 712 505 120 868 669 182 581 174 5,5 %
  2010Aust-Agder 39 312 029 78 730 091 118 042 120 3,9 %
  2010Vest-Agder 64 520 586 132 637 096 197 157 682 2,9 %
  2010Rogaland 159 145 524 261 169 561 420 315 085 9,1 %
  2010Hordaland 177 577 620 305 068 885 482 646 505 7,0 %
  2010Sogn og Fjordane 39 313 918 78 130 942 117 444 860 2,6 %
  2010Møre og Romsdal 91 973 666 179 369 354 271 343 020 4,4 %
  2010Sør-Trøndelag 111 412 121 194 880 660 306 292 781 6,6 %
  2010Nord-Trøndelag 48 098 487 89 889 574 137 988 061 4,3 %
  2010Nordland 86 656 731 177 686 241 264 342 972 4,3 %
  2010Troms 58 594 077 112 726 174 171 320 251 5,4 %
  2010Finnmark 25 912 707 52 743 858 78 656 565 4,6 %
  Sum 1 800 714 588 418 462 798 5 219 177 386 5,8 %
  2011Østfold 104 865 743 227 923 410 332 789 153 8,1 %
  2011Akershus 203 732 545 389 358 897 593 091 442 8,2 %
  2011Oslo 242 673 805 448 351 100 691 024 905 8,9 %
  2011Hedmark 72 313 629 161 671 228 233 984 857 9,4 %
  2011Oppland 71 223 566 157 216 831 228 440 397 6,6 %
  2011Buskerud 98 103 629 211 775 638 309 879 267 6,6 %
  2011Vestfold 89 639 573 190 818 412 280 457 985 7,0 %
  2011Telemark 64 510 530 132 159 133 196 669 663 7,7 %
  2011Aust-Agder 41 407 091 87 454 902 128 861 993 9,2 %
  2011Vest-Agder 67 851 710 145 080 457 212 932 167 8,0 %
  2011Rogaland 168 387 706 286 713 017 455 100 723 8,3 %
  2011Hordaland 186 977 647 339 314 691 526 292 338 9,0 %
  2011Sogn og Fjordane 41 091 838 85 671 809 126 763 647 7,9 %
  2011Møre og Romsdal 96 637 104 196 178 488 292 815 592 7,9 %
  2011Sør-Trøndelag 117 281 136 215 652 519 332 933 655 8,7 %
  2011Nord-Trøndelag 50 371 060 98 660 193 149 031 253 8,0 %
  2011Nordland 90 488 429 183 925 688 274 414 117 3,8 %
  2011Troms 61 315 997 119 733 656 181 049 653 5,7 %
  2011Finnmark 27 017 855 54 794 130 81 811 985 4,0 %
  Sum 1 895 890 593 3 732 454 200 5 628 344 793 7,8 %
  2012Østfold 108 888 904 241 034 865 349 923 769 5,1 %
  2012Akershus 212 602 177 418 817 132 631 419 309 6,5 %
  2012Oslo 254 548 715 481 543 379 736 092 094 6,5 %
  2012Hedmark 74 596 090 175 160 703 249 756 793 6,7 %
  2012Oppland 73 412 662 164 542 660 237 955 322 4,2 %
  2012Buskerud 102 400 858 228 153 696 330 554 554 6,7 %
  2012Vestfold 93 062 747 207 089 374 300 152 121 7,0 %
  2012Telemark 66 571 967 143 965 479 210 537 446 7,1 %
  2012Aust-Agder 43 053 023 93 433 805 136 486 828 5,9 %
  2012Vest-Agder 70 365 311 157 764 106 228 129 417 7,1 %
  2012Rogaland 175 919 057 305 696 886 481 615 943 5,8 %
  2012Hordaland 194 634 660 372 372 984 567 007 644 7,7 %
  2012Sogn og Fjordane 42 318 940 91 045 388 133 364 328 5,2 %
  2012Møre og Romsdal 100 239 987 210 036 518 310 276 505 6,0 %
  2012Sør-Trøndelag 121 997 058 233 234 686 355 231 744 6,7 %
  2012Nord-Trøndelag 52 103 600 105 989 930 158 093 530 6,1 %
  2012Nordland 93 465 717 194 270 005 287 735 722 4,9 %
  2012Troms 63 383 199 128 052 017 191 435 216 5,7 %
  2012Finnmark 27 914 598 60 176 092 88 090 690 7,7 %
  Sum 1 971 479 270 4 012 379 705 5 983 858 975 6,3 %
  2013Østfold 113 155 616 257 586 879 370 742 495 5,9 %
  2013Akershus 221 841 534 444 545 515 666 387 049 5,5 %
  2013Oslo 266 251 873 508 886 129 775 138 002 5,3 %
  2013Hedmark 76 955 745 186 029 111 262 984 856 5,3 %
  2013Oppland 75 496 803 176 877 349 252 374 152 6,1 %
  2013Buskerud 106 656 818 245 143 310 351 800 128 6,4 %
  2013Vestfold 96 410 540 222 811 710 319 222 250 6,4 %
  2013Telemark 68 678 391 151 475 412 220 153 803 4,6 %
  2013Aust-Agder 44 704 592 102 783 254 147 487 846 8,1 %
  2013Vest-Agder 73 008 354 167 241 447 240 249 801 5,3 %
  2013Rogaland 184 104 352 330 460 146 514 564 498 6,8 %
  2013Hordaland 202 785 147 398 005 866 600 791 013 6,0 %
  2013Sogn og Fjordane 43 633 957 97 696 387 141 330 344 6,0 %
  2013Møre og Romsdal 104 052 013 220 600 006 324 652 019 4,6 %
  2013Sør-Trøndelag 126 924 379 249 423 195 376 347 574 5,9 %
  2013Nord-Trøndelag 53 976 276 115 869 599 169 845 875 7,4 %
  2013Nordland 96 570 334 207 721 391 304 291 725 5,8 %
  2013Troms 65 812 135 137 159 308 202 971 443 6,0 %
  2013Finnmark 29 001 779 66 946 069 95 947 848 8,9 %
  Sum 2 050 020 638 4 287 262 085 6 337 282 723 5,9 %
  2014Østfold 117 237 405 274 132 212 391 369 617 5,6 %
  2014Akershus 231 154 175 465 923 851 697 078 026 4,6 %
  2014Oslo 278 912 556 539 449 917 818 362 473 5,6 %
  2014Hedmark 79 224 890 192 136 551 271 361 441 3,2 %
  2014Oppland 77 877 855 186 298 043 264 175 898 4,7 %
  2014Buskerud 110 951 229 258 841 904 369 793 133 5,1 %
  2014Vestfold 99 663 740 235 361 673 335 025 413 5,0 %
  2014Telemark 70 775 628 158 678 151 229 453 779 4,2 %
  2014Aust-Agder 46 342 062 108 880 218 155 222 280 5,2 %
  2014Vest-Agder 75 924 853 176 841 031 252 765 884 5,2 %
  2014Rogaland 192 128 228 350 758 327 542 886 555 5,5 %
  2014Hordaland 210 720 656 425 696 186 636 416 842 5,9 %
  2014Sogn og Fjordane 44 928 220 101 296 142 146 224 362 3,5 %
  2014Møre og Romsdal 107 867 428 233 287 051 341 154 479 5,1 %
  2014Sør-Trøndelag 131 850 113 271 939 370 403 789 483 7,3 %
  2014Nord-Trøndelag 55 715 290 122 691 074 178 406 364 5,0 %
  2014Nordland 99 686 786 214 948 748 314 635 534 3,4 %
  2014Troms 68 027 083 148 574 547 216 601 630 6,7 %
  2014Finnmark 29 988 721 70 134 973 100 123 694 4,4 %
  Sum 2 128 976 918 4 535 869 968 6 664 846 886 5,2 %
  2015Østfold 121 116 648 282 726 004 403 842 652 3,2 %
  2015Akershus 240 017 982 492 909 050 732 927 032 5,1 %
  2015Oslo 291 222 432 569 226 431 860 448 863 5,1 %
  2015Hedmark 81 206 061 195 195 672 276 401 733 1,9 %
  2015Oppland 80 120 112 192 299 006 272 419 118 3,1 %
  2015Buskerud 114 731 276 266 960 767 381 692 043 3,2 %
  2015Vestfold 102 797 600 248 593 071 351 390 671 4,9 %
  2015Telemark 72 663 839 167 318 471 239 982 310 4,6 %
  2015Aust-Agder 47 849 510 113 440 989 161 290 499 3,9 %
  2015Vest-Agder 78 603 293 184 809 466 263 412 759 4,2 %
  2015Rogaland 199 410 420 371 587 657 570 998 077 5,2 %
  2015Hordaland 218 392 581 445 964 638 664 357 219 4,4 %
  2015Sogn og Fjordane 46 193 524 105 976 166 152 169 690 4,1 %
  2015Møre og Romsdal 111 376 414 242 749 751 354 126 165 3,8 %
  2015Sør-Trøndelag 136 508 157 291 172 337 427 680 494 5,9 %
  2015Nord-Trøndelag 57 350 045 129 151 548 186 501 593 4,5 %
  2015Nordland 102 293 664 227 595 512 329 889 176 4,8 %
  2015Troms 70 140 018 161 074 232 231 214 250 6,7 %
  2015Finnmark 30 942 962 75 106 474 106 049 436 5,9 %
  Sum 2 202 936 538 4 763 857 242 6 966 793 780 4,5 %
  2016Østfold 125 473 477 294 050 520 419 523 997 3,9 %
  2016Akershus 249 171 883 522 786 406 771 958 289 5,3 %
  2016Oslo 304 174 456 600 275 194 904 449 650 5,1 %
  2016Hedmark 83 457 489 200 571 733 284 029 222 2,8 %
  2016Oppland 82 383 408 199 905 598 282 289 006 3,6 %
  2016Buskerud 118 791 763 279 677 396 398 469 159 4,4 %
  2016Vestfold 106 352 304 261 927 597 368 279 901 4,8 %
  2016Telemark 74 901 439 175 181 959 250 083 398 4,2 %
  2016Aust-Agder 49 673 465 119 603 005 169 276 470 5,0 %
  2016Vest-Agder 81 544 424 199 212 257 280 756 681 6,6 %
  2016Rogaland 206 405 994 389 947 536 596 353 530 4,4 %
  2016Hordaland 226 190 222 469 136 162 695 326 384 4,7 %
  2016Sogn og Fjordane 47 762 378 108 552 138 156 314 516 2,7 %
  2016Møre og Romsdal 114 812 325 256 034 760 370 847 085 4,7 %
  2016Sør-Trøndelag 141 544 873 301 678 858 443 223 731 3,6 %
  2016Nord-Trøndelag 59 196 563 134 495 402 193 691 965 3,9 %
  2016Nordland 104 066 515 235 978 701 340 045 216 3,1 %
  2016Troms 73 875 858 167 000 823 240 876 681 4,2 %
  2016Finnmark 31 940 897 75 092 661 107 033 558 0,9 %
  2016Trøndelag20 789 20 789
  Sum 2 281 719 733 4 991 129 495 7 272 849 228 4,4 %
  2017Østfold 130 049 444 296 129 082 426 178 526 1,6 %
  2017Akershus 259 720 478 544 319 690 804 040 168 4,2 %
  2017Oslo 316 695 305 611 552 873 928 248 178 2,6 %
  2017Hedmark 85 949 432 205 568 504 291 517 936 2,6 %
  2017Oppland 84 446 318 201 844 017 286 290 335 1,4 %
  2017Buskerud 123 176 275 282 602 766 405 779 041 1,8 %
  2017Vestfold 109 989 893 265 573 034 375 562 927 2,0 %
  2017Telemark 77 128 025 180 310 996 257 439 021 2,9 %
  2017Aust-Agder 51 170 945 121 099 966 172 270 911 1,8 %
  2017Vest-Agder 84 293 160 205 274 415 289 567 575 3,1 %
  2017Rogaland 212 673 437 406 478 119 619 151 556 3,8 %
  2017Hordaland 233 707 576 476 205 505 709 913 081 2,1 %
  2017Sogn og Fjordane 48 969 526 114 124 883 163 094 409 4,3 %
  2017Møre og Romsdal 118 219 500 265 113 949 383 333 449 3,4 %
  2017Sør-Trøndelag 147 179 124 303 389 898 450 569 022 1,7 %
  2017Nord-Trøndelag 61 142 312 135 564 218 196 706 530 1,6 %
  2017Nordland 106 895 410 241 476 107 348 371 517 2,4 %
  2017Troms 76 244 710 174 853 827 251 098 537 4,2 %
  2017Finnmark 32 905 365 82 729 985 115 635 350 8,0 %
  2017Trøndelag12 892 455 12 892 455 61915,8 %
  Sum 2 360 556 235 5 127 104 288 7 487 660 523 3,0 %

  »

 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Alderspensjon - kjøpekraft Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Effekt på pris og forbruk av avgiftslette for små bryggerier Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2018
  Fjerne toll- og avgiftsfri grense på 350 kroner Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018

  Rus; Målsetninger innenfor opptrappingsplanen for rusfeltet

  Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 30.05.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Eiendomsskatt på kraftanlegg - kapitaliseringsrenten Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Proveny redusert CO2-avgift Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgiften på alkoholfrie drikkevarer til en avgift basert på sukkerinnholdet i produktet Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgift på sjokolade- og sukkervarer med en avgift basert på sukkerinnholdet i varen Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Vurdering av en generell avgift på tilsatt sukker Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Endringer for pendlere

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Fritak for flypassasjeravgift for fly under 20 tonn

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - Pensjonsslippen Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Grunn- og hjelpestønad - tilskudd til biler Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Folkehelsepolitikken- tiltak for å motvirke sosial ulikhet i helse Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak - Tiltaksdekning Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Merkur-programmet Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.05.2018
  Antall familier som blir rammet av tak på stønader til familier i asylmottak Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.05.2018
  Hva er provenyeffekten for 2019 for innføring av neste steg i lærernormen Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunenummer Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd, fremtidig behov Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Klimasats Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Kommunalt barnevern Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Verneverdige kulturminner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunale kulturminneplaner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »