Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Aksjesparekonto

Regjeringen foreslår å endre overgangsreglene for aksjesparekonto slik at negative inngangsverdier blir skattlagt når aksjer overføres til aksjesparekonto. Under forutsetning av at endringen vedtas i Stortinget, vil den få virkning fra og med 26. april 2018 (dagen forslaget ble varslet).

Les meir i Prop. 86 LS (2017–2018) kapittel 5