Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Anslaget for utgiftene til alderspensjon i 2018 er samlet sett nedjustert med 1 720 millioner kroner.

Nedjusteringen skyldes følgende tre forhold:

  • Redusert anslag for veksten i grunnbeløpet (G) i 2018 gir en utgiftsreduksjon på 640 millioner kroner.
  • Redusert anslag for gjennomsnittlig pensjon (utover effekten av nedjusteringen av grunnbeløpet) gir en utgiftsreduksjon på 660 millioner kroner.
  • Anslaget for gjennomsnittlig antall alderspensjonister er også justert ned, og dette utgjør en reduksjon i utgiftene på 420 millioner kroner.