Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Altinn

Regjeringen foreslår 50 millioner kroner som en engangsinvestering til modernisering av Altinn. Bevilgningen skal bidra til å nå målsetningen i Regjeringens satsingsområde "Konkurransekraft for norske arbeidsplasser" og i stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge". Tiltakene skal blant annet bidra til å realisere potensialet i det påbegynte samarbeidet med finansnæringen.

Satsingen innebærer:

  • Helhetlig tilgangsstyring: Oversikt over hvem som har tillatelse til å bruke data og funksjonalitet for å ivareta delegering av tilgang og brukerstyrt samtykke.
  • Utvidelse av Felles datakatalog til å omfatte API-er (grensesnitt som kan aktiviseres fra annen programvare).
  • Tilrettelegging for samhandling på tvers av sektorene.