Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Andøya Space Center

Andøya Space Center AS (ASC) arbeider med planlegging av et prosjekt som går ut på å bygge en oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya. Regjeringen vil gi selskapet et ansvarlig lån på 20 millioner kroner. Lånet skal brukes på å finansiere en mulighetsstudie som kan bidra til å avklare om prosjektet kan gjennomføres på kommersielt grunnlag og uten behov for subsidier fra staten.

Lånet gis på markedsmessige betingelser.