Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til arbeidsavklaringspenger i 2018 med 1 002 millioner kroner.

Nedjusteringen skyldes i hovedsak at gjennomsnittlig antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2018 nå ventes å bli lavere enn anslått i saldert budsjett. Dette skyldes først og fremst at flere enn tidligere lagt til grunn ventes å gå over fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd. Lavere anslag for grunnbeløp i 2018 bidrar også til å trekke utgiftsanslaget ned.