Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak - varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid tilsvarende om lag 100 plasser i 2. halvår 2018, det vil si 50 plasser i gjennomsnitt for hele året. Dette vil øke antall plasser i tiltaket til om lag 10 100.

Varig tilrettelagt arbeid er et arbeidsmarkedstiltak rettet mot uføretrygdede personer med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.