Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak. Forslaget til reduksjon i bevilgning tilsvarer om lag 1 000 plasser i 2. halvår eller 500 plasser i gjennomsnitt for hele året. Forslaget til bevilgning gir grunnlag for å gjennomføre samlet om lag 72 000 plasser.

Den økonomiske veksten er på vei opp. Anslaget for sysselsettingsveksten i 2018 er oppjustert, mens arbeidsledigheten nå er lavere enn lagt til grunn i fjor høst. Behovet for arbeidsmarkedstiltak til helt ledige er derfor også redusert, og nivået kan bygges noe ned.

Arbeidsmarkedstiltak er rettet inn mot arbeidssøkere og mot personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand. Tiltakene kan deles inn i:

  • avklaring
  • kvalifisering og opplæring
  • arbeidspraksis
  • oppfølging
  • lønnstilskudd
  • skjermede og tilrettelagte tiltaksplasser
  • varig tilrettelagt arbeid