Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsstyrke

I 2017 tilsvarte arbeidsstyrken i Norge 2 763 000 personer, en reduksjon fra året før på 6 000 personer, eller 0,2 prosent. I Revidert nasjonalbudsjett 2018, anslås det en vekst i arbeidsstyrken på 0,9 prosent i 2018 og 1,1 prosent i 2019.

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige), slik den måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).