Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Boliger og infrastrukturtiltak på Svalbard

Etter snøskredene på Svalbard i 2015 og 2017 er det behov for nye boliger i Longyearbyen. Regjeringen har derfor gitt Statsbygg i oppdrag å bygge 60 nye boliger i Gruvedalen på Svalbard, og foreslår 150 millioner kroner til dette formålet. Boligbyggingen krever også ny infrastruktur. Regjeringen foreslår 70 millioner kroner til infrastrukturtiltakene som blant annet gjelder fjernvarme, vann, avløp og veiadkomst, inkludert gang- og sykkelvei.