Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bosetting

Regjeringen foreslår å bevilge 38 millioner kroner til å bosette barnefamilier med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet etter første gangs fornyelse av tillatelsen.

Regjeringen foreslår også at de voksne i disse familiene skal få rett og plikt til introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Personer med denne type tillatelse har lovlig opphold i Norge og oppholdstillatelsen kan fornyes årlig. Tillatelsen gir ikke rett til familiegjenforening, statsborgerskap eller reisedokumenter.