Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

BNI for Norge var 3 437 milliarder kroner i 2017. I Revidert nasjonalbudsjett 2018 anslås BNI til 3 588 milliarder kroner i år.

Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet.

Se Revidert nasjonalbudsjett 2018, vedleggstabell 1.3