Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Budsjettimpuls

Budsjettimpulsen er et enkelt mål på budsjettets virkning på samlet etterspørsel i økonomien fra ett år til det neste.

Indikatoren viser endringen i bruken av oljeinntekter fra et år til det neste, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge.

I Revidert nasjonalbudsjett 2018 anslås den reelle bruken av oljeinntekter å øke med 6 milliarder 2018-kroner. Budsjettimpulsen anslås dermed til under 0,1 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge i 2018.