Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Byggelånsgarantiordningen

Formålet med byggelånsgarantiordningen, som forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), er å bidra til at norske skipsverft, offshoreverksteder og annen relevant virksomhet oppnår byggelån gjennom risikoavlastning for private banker, og dermed medvirke til økt aktivitet.

Regjeringen foreslår å gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier. Fullmakt skal gis innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 7 000 millioner kroner ved byggelån innenfor skips­byggingsindustrien.