Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-håndtering

Regjeringen foreslår økt bevilgning på 80 millioner kroner til forprosjektering av transport, lager og inntil to fangstanlegg for CO2-håndtering.

I budsjettet for 2018 er det beregnet behov for inntil 280 millioner kroner for å dekke utgiftene til industriaktørene og Gassnovas oppfølging av fullskalaprosjektet, hvorav om lag 200 millioner kroner dekkes av overførte midler fra 2017.

Se omtale under Olje- og energidepartementet, kapittel 1840 og egen omtale av arbeidet med fullskala CO2-håndtering under kapittel 3.2Status i arbeidet med et demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2.