Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagligvareportalen - prissammenlignings-verktøy for dagligvarer

Stortinget ba i 2015 regjeringen etablere en dagligvareportal for sammenlikning av dagligvarer. Formålet med portalen har vært å veilede forbrukere om butikkenes vareutvalg og om ulike egenskaper ved varene, blant annet næringsinnhold, innholdsstoffer og pris.

I tråd med Forbrukerrådets anbefaling har regjeringen besluttet å stanse arbeidet med å utvikle et prissammenligningsverktøy for dagligvarer. På grunn av mangler i datagrunnlaget og utfordringer knyttet til metode, har det vist seg for krevende å innføre et tilstrekkelig godt prisverktøy.

Som ledd i arbeidet med dagligvareportalen har Forbrukerrådet også utviklet og lansert appen Peiling. Med denne kan forbrukerne søke opp varer og få fram relevant informasjon om disse, bortsett fra pris. Appen gir blant annet informasjon om utsalgssteder, næringsinnhold og merkeordninger. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av kostnadene og nytten ved å videreføre Peiling.

Se nærmere omtale under Barne- og likestillingsdepartementets omtale i proposisjonen