Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagpenger

I saldert budsjett for 2018 er dagpengebevilgningen anslått til 13 348 millioner kroner. Regjeringen foreslår at bevilgningen reduseres med 1 738 millioner kroner til 11 610 millioner kroner i 2018. Årsaken er at antallet dagpengemottakere og gjennomsnittlig utbetaling forventes å bli lavere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2018.

Dagpengene beregnes på grunnlag av tidligere arbeidsinntekt. Ordningen er utformet med sikte på å motivere til aktiv jobbsøking, blant annet gjennom aktivitetskrav, mobilitetskrav og sanksjoner. Dette gjør dagpengeordningen til et viktig arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel, som skal bidra til økt overgang til arbeid.