Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Domstolene – Borgarting lagmannsrett

Regjeringen foreslår å bevilge 2,9 millioner kroner til etablering av en utrederenhet i Borgarting lagmannsrett. Formålet er å øke saksbehandlingskapasiteten og redusere saksbehandlingstiden.