Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår enkelte presiseringer i overgangsregelen til de nye reglene om fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr:

  • Kommuner som bare har skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk skal ikke behøve å utvide eiendomsskatten til øvrige forretningseiendommer.
  • Overgangsregelen kan gi grunnlag for utskriving av eiendomsskatt på bygninger og grunnarealer i tidligere verk og bruk.
  • Kommuner kan velge å skrive ut eiendomsskatt bare etter overgangsregelen.

Les mer i Prop. 86 LS (2017–2018) kapittel 17.1.