Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elektronisk helsekort for gravide

Stortinget har i et anmodningsvedtak bedt regjeringen om å sørge for at elektronisk helsekort for gravide prioriteres i det videre arbeidet med nasjonal handlingsplan for e-helse.

Direktoratet for e-helse har vurdert ulike løsninger, men arbeidet er mer komplisert enn først antatt. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer ulike alternativer for videre fremdrift for elektronisk helsekort for gravide, herunder å inkludere det i arbeidet med Én innbygger – én journal for å sikre en helhetlig løsning. Helse Midt-Norge RHF har i foretaksprotokollen for 2018 fått oppdrag om å sørge for at svangerskapsomsorg inngår i arbeidet med Helseplattformen i Trøndelag og Møre og Romsdal.