Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgift for ladbare hybridbiler

Som vedtatt av Stortinget i budsjettet for 2018, trer differensiering av engangsavgiften for ladbare hybridbiler etter elektrisk rekkevidde i verk 1. juli. Kilometergrensen for å få maksimalt vektfradrag er satt til 50 km. Biler med kortere rekkevidde får forholdsmessig fradrag.

Les mer i Prop. 86 LS (2017–2018) kapittel 11.