Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Filmfondet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Filmfondet med 21 millioner kroner i 2018.

5 millioner kroner av økningen er midler som er omdisponert innenfor kulturbudsjettet til internasjonal satsing på dataspill.

Deler av bevilgningen på Filmfondet skal dekke utgifter knyttet til at Norge skal være fokusland på European Film Market i 2019, under filmfestivalen i Berlin.

Les mer i egen pressemelding