Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Foreldrepenger ved fødsel

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til foreldrepenger ved fødsel med 871 millioner kroner til 19 190 millioner kroner. Endringen skyldes i hovedsak lavere fødselstall enn tidligere forutsatt.