Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forvaltningsområdet for samisk språk

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sametinget med 2 millioner kroner for å dekke merutgiftene ved innlemmelsen av Røros kommune i forvaltningsområdet for samisk språk. Det foreslås at innlemmelsen skal skje fra 1. juli 2018. Helårsvirkningen av innlemmelsen er 4 millioner kroner fra 2019.