Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Håndverkerportalen

Regjeringen foreslår å tilbakeføre 0,9 millioner kroner til Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Forbrukerrådet fikk i 2016 oppdraget med å utvikle en håndverkerportal. På grunn av flere utfordringer, særlig knyttet til tilgangen til relevante data og etablering av det såkalte Seriøsitetsregisteret, er det besluttet at arbeidet med en håndverkerportal innstilles inntil videre.

Se stikkord om Seriøsitetsregisteret.

Se også Barne- og likestillingsdepartementets omtale i proposisjonen