Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Havbruksfondet

80 prosent av inntektene fra kapasitetsøkninger i havbruksnæringen fordeles til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Regjeringen foreslår å bevilge 2 366 millioner kroner til kommunenes og fylkeskommunenes andel av vederlag for tildeling av ny produksjonskapasitet.