Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen med 700 plasser til totalt 2 500 plasser. Dette gir en samlet tilsagnsramme i 2018 på 4,2 milliarder kroner.