Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Husleietvistutvalget

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Husleietvistutvalget (HTU) med 500 000 kroner for å opprettholde lav saksbehandlingstid.

Årsaken til økningen er at HTU har hatt en høyere saksinngang enn det som ble lagt til grunn i budsjettet for 2018. Det anslås at HTU vil motta 2120 saker i 2018, en økning på 29 prosent fra 2016.