Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Implementering av ny sikkerhetslov

Regjeringen legger opp til at ny lov om nasjonal sikkerhet trer i kraft fra januar 2019, som innebærer utvidet ansvarsområde og oppgaveportefølje for Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Regjeringen vil sette Nasjonal sikkerhetsmyndighet i stand til å starte forberedelsene for innføring av sikkerhetsloven allerede i 2018. Bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet er foreslått økt med 10 millioner kroner.