Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere med 4 millioner kroner. Ordningen skal bidra til å styrke frivillige organisasjoners arbeid med informasjon og veiledning til nyankomne innvandrere i lokalsamfunnet.