Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jernbane

Regjeringen foreslår å øke fullmaktsrammen til restverdigaranti for oppgraderinger av og nyinvesteringer i persontogmateriell fra nær 1,2 milliarder kroner til nær 3,54 milliarder kroner. Fullmakten innebærer at det tas høyde for økte investeringer til kjøp av inntil 25 nye tog og oppgraderinger av eksisterende togmateriell.