Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetanse – IKT-sikkerhet/kryptologi

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å styrke kompetansen i kryptologi, fordelt mellom NTNU og SIMULAs kryptologiforskningsmiljø i Bergen. Simula@UIB får i tillegg 5 millioner kroner over budsjettet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner for å styrke IKT-sikkerhet i ingeniør- og IKT-utdanningene. Universitets- og høgskolerådet skal koordinere et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene.