Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetansereform –Fleksibel videreutdanning i digital kompetanse

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Dette er en del av regjeringens kompetanse­reform i arbeidslivet for at ingen skal «gå ut på dato».

Tilbudene skal utvikles ved universiteter, høyskoler og fagskoler, i nært samarbeid med næringslivet.