Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kunnskapsbanken

Regjeringen foreslår å øke støtten til Kunnskapsbanken med 13 millioner kroner.

Kunnskapsbanken ble etablert som en avdeling i Norad 1. mars i år. Formålet er å samordne og styrke innsatsen for faglig samarbeid og kunnskapsoverføring til utviklingsland på områder der Norge har særlig kompetanse.