Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kvalitetsreform i Heimevernet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Heimevernet med 25 millioner kroner til oppstart av en kvalitetsreform. Kvalitetsreformen innebærer at den økte områdestrukturen settes opp med moderne bekledning og utrustning, som inkluderer moderne våpen til den enkelte soldat. For å ivareta vakthold og sikring av objekter i kystsonen, anskaffes det et mindre antall kommersielle småbåter og maritimt markerings- og sperremateriell. Dette gjøres ved å øke omfanget av eksisterende planer for materiellanskaffelser for Forsvaret.