Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kvinners rettigheter

Det er økende press mot kvinners rettigheter mange steder i verden og det er behov for å styrke arbeidet med like rettigheter i utviklingspolitikken. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UN Women med 7,6 millioner kroner.

Se også Utenriksdepartementet kapittel 168