Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Legemidler

Følgende endringer foreslås på legemiddelområdet:

  • Overføringen av finansieringsansvaret for astmalegemidlet Xolair reverseres. Finansieringsansvaret ble overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene gjennom budsjettfremlegget for 2018, men fordi legemiddelet i all hovedsak brukes utenfor sykehusene, tilfredsstiller det ikke kriteriene for at finansieringsansvaret skal ligge hos de regionale helseforetakene.
  • Legemiddelverket har besluttet at inhalasjonspulver som brukes i behandlingen av astma og kols, skal tas opp på byttelisten. Dette åpner for trinnpris for disse legemidlene og en innsparing i 2018 på anslagsvis 24 millioner kroner.
  • Regjeringen varsler at det legges opp til overføring av finansieringsansvaret for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer, legemidler som benyttes på små pasientgrupper og en videre opprydding på terapiområder som bl.a. multippel sklerose fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2019.