Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Leve Hele Livet

Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner til kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet. Midlene skal brukes til å etablere et støtteapparat som skal bistå kommunene i deres arbeid med å tilpasse løsningen i reformen og gjennomføre den lokalt.