Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Lønnsvekst

Foreløpige tall viser at årslønnsveksten i fjor ble 2,3 prosent, opp fra 1,7 prosent i 2016. I fjor økte lønningene mer enn konsumprisene, og reallønnen økte med 0,5 prosent, etter et fall på 1,8 prosent i 2016, ifølge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Veksten i gjennomsnittlig årslønner anslått til 2,8 prosent i 2018.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2018, avsnitt 2.1 og 3.5.2