Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Marin forsøpling

Regjeringen foreslår å øke Norges støtte til arbeidet mot marin forsøpling med 133 millioner kroner.

Norge spiller en ledende rolle i kampen mot marin forsøpling og har lansert et bistandsprogram som skal bidra til effektiv avfallshåndtering, opprydning og forebygging.